sprowadzenie zwłok do polski


Transport zwłok do Polski
Sprowadzenie zwłok oraz szczątek z zagranicy to w wielu kulturach długoletni zwyczaj. Niektóre religie dostrzegają to jako postać szacunku dla zmarłych, w trakcie gdy inni uważają to za wyczyn braku szacunku. Sprowadzenie zwłok i szczątków z odmiennych krajów może okazać szacunek znaczący dla zmarłych, ale może być to kosztowne, czasochłonne i kontrowersyjne. Ostatecznie wybór polega na oddaniu czci zmarłym i zezwoleniu innym przejścia żałoby. Transport zwłok Niemiec pozwala dodatkowo na upamiętnienie zmarłych w sposób dla nich ważny. Jest to strategia na uczczenie ich pamięci i wyborów życiowych, a jednocześnie sprowadzenie ich do domu. Wybrani widzą w tym sposób na wręczenie hołdu kulturze oraz religii zmarłego. Transport zwłok z Niemiec to sposób na okazanie miłości oraz szacunku dla bliskiej osoby w szczególny sposób. Niektórzy ludzie mogą czuć się dziwnie honorując w ten sposób śmierć cudzoziemca, dlatego należy go stosować tylko wtedy, gdy rodzina i znajomi mogą pomóc. Obdarzanie czci komuś, kto żył poza granicami kraju nie zawsze jest przez wszystkich przestrzegane, głównie, jeżeli w chwili śmierci przebywał w tym kraju. Międzynarodowy transport zwłok może być sposobem na nagrodzenie zmarłych w sposób dla nich istotny. Szczątki osób, które żyły za granicą, mogą być przewiezione do kraju ojczystego w celu właściwego pochówku lub kremacji. Daje ponadto rzadką okazję do pochówku z ludźmi innych ras i religii. Jest to w szczególności ważne dla osób o różnym pochodzeniu etnicznym i religijnym, które nie są prezentowane na tradycyjnych cmentarzach. transport zwłok niemiec Sprowadzenie zwłok do Polski umożliwia na ich pochówek lub kremację w stylu i z znakami religijnymi własnego kraju. Pozwala również na bardziej stosowny pochówek czy kremację szczątków, którymi nie opiekowała się rodzina zmarłego. Jednakże koszty transportu zwłok do Polski ponosi ubezpieczyciel, jeśli go nie ma, to rodzina zmarłego. Również pojazdy przeznaczone do przewozu zwłok muszą spełnić nadzwyczaj restrykcyjne wymagania technologiczne i sanitarne.

Author: Beata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *